انواع چوب برای کفپوش منازل

انواع چوب برای کفپوش منازل

چوب نرم و چوب سخت هردو برای کفپوش استفاده می شوند که چوب نرم تا حدی ارزان ترمی باشد.به هرحال،بدلیل این که چوب نرم لب به لب استفاده می شود،اگربه خوبی نصب نشود،دارای درزو شکاف می شود،این چوب همچنین توسط پاشنه کفش و اثاثیه سنگین به راحتی تو رفتگی پیدا می کند.

چوب های نرم شامل درخت همیشه بهار،صنوبر،کاج می باشند و باید با درزگیری ها ((پلی اورتان)) و یا ((اولئورزینوس)) پرداخت شوند،و اگرتمایل داشتید می توان آن ها را جلا داد.اگرچوب سخت را انتخاب می کنید،اطمینان حاصل کنید که چوب ازمزرعه ((اکولوژیکی مدیریت شده)) به دست آمده است.درست تا زمان کنونی دردسترس ترین چوب های سخت،افرا،آفروموزیا،گردو،گیلاس،راش و بلوط قرمزو سفید می باشند.بلوط قرمزو زرد،رایج ترین و درعین حال ارزان ترین گونه ها می باشند.افرا،بسیارمحکم و سخت است و بنابراین اغلب درپیمانکاری ها استفاده می شود.ساج،آبنوس،ایروکو،ماهون،درخت آهن استرالیایی و اقاقیا بسیارزیباترو براق تربه نظرمی رسند اما قیمتی دوبرابر بلوط دارند.

علاوه برچوب های بالا،بسیاری ازچوب های سخت جنگلی به بازارآمده اند که بسیارارزان هم می باشند.آن هایی ازنظراکولوزیکی هم،پذیرفته و قابل قبول هستند که توسط افرادی ساخته و تولید می شوند که سعی می کنند کم ترین آسیب را به محیط زیست برسانند و درعین حال تجارتی را برای کشورهای درحال توسعه به وجود می آورند.چوب های جدید ((غریبه و بیگانه)) مناطق گرمسیری که درباره آن ها بررسی و تحقیق شده است عبارتند ازتانو،پلانچونیا و کامو پیلوم به دست آمده ازپاپوآی گینه نو.این چوب ها جایگزین های عالی برای ماهون می باشند.

چوب های دیگرحاصل ازپاپوآ عبارتند از ((کامار)) یک چوب قرمزسخت و قوی که به سرعت خشک می شود و تروپای که دارای رنگ زرد شاه بلوطی و کاملا خشک و محکم است.چوب قرمزدیگر((چونتاکوئرو)) تولید شده درپرو می باشد،که کاربا آن بسیارساده است.((مربا)) یک رنگ دوست داشتنی شاه بلوطی است و ((دیلنیا)) جایگزینی برای چوب ((اقاقیا)) می باشد.((ساتیس)) شبیه کاج است که ویژگی های یک چوب سخت را دارد و ارزان ترازراش (چنار) است.((کوئیلا))،که دارای رنگ زیبای قهوه ای تیره می باشدازجزیره سایمان به دست می آید که بسیارگران هم می باشد و شما می توانید آن را بدون هیچ محدودیتی رنگ کنید بدون این که علامت یا نشانی روی آن بگذارید (این چوب برای استفاده درآشپزخانه و حمام بسیارعالی می باشد).

کف پوش های چوبی اشکال متعددی دارند:تخته ای با عرض ۵/۲*۵/۷ سانتی متر،نوارها که دارای عرض ۶۴ سانتی مترمی باشند،پارکت که اغلب به صورت قطعه های مستطیلی شکل به هم پیوسته و متصل می شوند و ((پانل های موزاییکی)) که ازنوارهای کوچک چوب سخت (که شبیه کاشی های مربعی پشت بند می باشند) تشکیل شده اند.کف پوش چوبی (به صورت چوب لایه ای یا مکعبی) وجود دارند.نوع لایه لایه شده،ازیک لایه ی نازک روکش چوب سخت تشکیل شده است،که به صورت لایه ای درزیرلایه های چوب های چند لایه،تخته لوکی و حتی چوب پنبه قرارمی گیرند.لایه چوب سخت می تواند نازک تراز۲۱ میلی مترباشند،اما درجات ضخیم ترآن پوشش سخت ترو محکم تری بوده حتی می توانند مدت زمان کمی قبل ازاین که سطح بسیارنازک شود ریگ پوش و روشن و تازه گردند.

خوابانیدن و کارگذاشتن کف پوش چوبی

حتی اگرشما ازلایه های چوبی حرفه ای کفپوش و تخصصی درحال استفاده هستید،این مفید است بدانید که چه کاری را باید انجام دهید.ابتدا شما باید اطمینان حاصل کنید که قبل ازاین که چوب را کارکنید چوب با فضای جدید شما سازگارو مناسب می باشد و این که مشخص کنید که آیا تخته یا پارکت قبل ازنصب به خوبی تحویل شما می شود یک کف پوش چوبی مکعبی که درمقابل کف پوش لایه ای می باشد می تواند مستقیما روی زیرساختارچوبی میخ شود.(اگرسطح جدید روی سطح زمین باشد)،این ایده ای خوبی است که بعضی ازانواع بازدارنده ها و موانع رطوبت (رطوبت گیر) مانند قیر،نمد یا کاغذهای دیواری را بین زیربنا و سطح جدید نصب کرد.اگرچوب روی یک سطح بتنی استفاده می شود،یک رطوبت گیرباید روی سطح بتنی به منظورمانعی برای هرگونه رطوبت استفاده شود.کف پوش لایه ای می تواند مستقیما روی بتن قرارگیرد.و اگرازنوعی است که ازقطعات متصل و مرتبط به هم تشکیل شده اند و با چسب به جای میخ به هم متصل شده اند،باید روی پد اسفنجی که روی زیرسازی قرارگرفته است قرارگیرد.این امردارای اهمیت زیادی می باشد که زدن میخ ها روی سیم های برق یا لوله های آب نباشد بنابراین باید که این خدمات با نقشه ها و طرح های دقیق و با دقت ارائه شوند.اگرشما تلاش کفپوش می کنید که خودتان کف پوش را نصب کنید،یک خط با طناب را درامتداد و موازی یا جلوی بخاری ها یا هردیواره برآمده و یا گنجه کاربگذارید،سپس ازاین موارد به سمت پس نشستگی و رو به عقب حرکت کنید.زمانیکه چوب ها پخش شدند و با تغییرات دردرجه حرارت و رطوبت منقبض شدند،این تغییرات و حرکات کم،باید اجازه یابند که با شکاف بسیارریز،بین پله های چوب ها صورت گیرند.اگرکه ضروری باشد می توانند با دانه های زینتی یا چوب پنبه پوشیده یا پرشوند.برداشتن این حاشیه ها و شیارها باعث می شود که سطح ظاهری کفپوش بهترو تمیزتری داشته باشد.به هرحال این امرهمیشه امکان پذیرنیست.    

پرداخت کار (رنگ زدن) یا جلا کاری کردن

تمام کف پوش های چوب سخت (غیرازکف پوش های لایه ای ازقبل درزگیری شده) به یک درزگیریا استربرای دفع رطوبت و کثیفی نیازدارند.اگرشما خودتان کف را پرداخت و رنگ کاری می کنید،ساده ترو مناسب ترو راحت تراست که ازرنگ آبی مانند ترکیب اورتان/اکریلیک یا استرارگانیک با مبنای روغن میوه ها استفاده کنید.این رنگ ها درظرف مدت ۳۰ دقیقه خشک می شوند و چوب را مانند بسیاری ازرنگ های پلی اورتان زرد نمی کنند (رنگ های قدیمی برای اکثرکف پوش های سخت روغن چوب و موم بوده اند که امروزه هم می توانند استفاده شوند)،اگرچه کف نیازدارد که هرسال یکبارواکس زنی (موم زنی) و صیقل دهی شود (با صیقل زن های الکتریکی یا هرماشین ضروری و مورد نیازحتی برای مکان های بزرگتر)