نکات مهم فنگ شویی در فضای پشت سر

نکات مهم فنگ شویی در فضای پشت سر

عبارت "پشت خوب از نظر فنگ شویی" را می توان به فنگ شویی در خارج از خانه هم اطلاق کرد. پشت خوب از نظر فنگ شویی در خارج از خانه زمانی است که منطقه ی پشت خانه کمی بلندتر باشد یا کاملا حمایت شده باشد که در این صورت انرژی فنگ شویی خوب و یا حتی ایده آلی را به همراه خواهد داشت و یادآور یکی از چهار حیوان فنگ شویی آسمانی یعنی لاک پشت خواهد بود. یک پشت فنگ شویی خوب چگونه به نظر می رسد؟ و در غیر این صورت چگونه می توان آن را تقویت کرد تا از نظر فنگ شویی انرژی خوبی داشته باشد؟

در اینجا مثال هایی از پشت خوب فنگ شویی در اتاق خواب، محل کار و محیط بیرون خانه ی شما ارائه شده است.

در محل کار:

یک دیوار منسجم در پشت سر شما که با رنگ خوبی تقویت شده است.

یک کار هنری قوی و پر انرژی یا تصویر واقعی کوهستان.

هیچ شاچی یا انرژی تیزی به سمت پشت شما نباشد (از طبقات باز گرفته تا هر کدام از لوازم اداری).

اصول فنگ شویی

در اتاق خواب:

یک دیوار منسجم در پشت تخت خواب.

رنگ پررنگ برای دیوار و یا اثری هنری با انرژی مثبت.

عاری بودن دیوار پشتی از هر چیز سنگینی، مثل طبقه یا وسایل نوری.

نبودن آینه در پشت تخت.

فنگ شویی

در فضای پشت خانه:

انرژی قوی و پویا که خانه را حمایت می کند.

باغ یا باغچه ای که با سنگ تزیین شده باشد، یا حتی یک ردیف شمشاد بلند همیشه سبز.

شیب نداشتن حیاط پشتی.

فنگ شویی

برای ایجاد یک فنگ شویی خوب در فضای پشت، چه می توان کرد؟ هر موردی می تواند متفاوت و منحصر به فرد باشد، اما می توان از درمان های نامحسوس و دقیق فنگ شویی که در دکوراسیون مدرن بیان شده است، کمک گرفت، از جمله: کارهای هوشمندانه بر روی پنجره، استفاده از صفحه های بلند، گیاهان ، آثار هنری، رنگ دیوار و نیز نیروی فنگ شویی برای یک نقطه ی کانونی خوب.

به عنوان مثال، اگر در محل کار دیوار پشت سرشما پنجره دارد، گیاهی بلند بین صندلی اداری خود و پنجره قرار دهید، این موضوع باعث ایجاد انرژی قوی تر و حمایت بیشتر خواهد شد.

اگر دیوار پشت تخت خواب شما پنجره دارد و شما نمی توانید جای تخت خود را عوض کنید، از نکات فنگ شویی می توانید کمک بگیرید.

اگر حیاط پشت خانه ی شما سراشیبی دارد، در این مورد هم می توان از ایده های فنگ شویی برای بهتر کردن موقعیت کمک گرفت.

اساسا، ایده ی فضای پشت خوب از نظر فنگ شویی، باعث ایجاد انرژی قوی و حمایت کننده ای می شود که انرژی شخصی شما را در سطح بالا حفظ خواهد کرد.